Forside

Certificeret ID Life Coach & Stressvejleder

Ebbe JensenFokus på trivsel gennem Coachende Samtaler & Stressvejledning

Jeg tror på, at alle mennesker er skabt til at kunne opnå mulighed for at leve i harmoni med sig selv og sine omgivelser, men at denne harmoni vil være udfordret livet igennem.

Disse udfordringer kan vi møde på forskellig vis, såsom gennem opvækstvilkår, de miljøer vi færdes i, livsbegivenheder, arbejdsliv, forventninger til os selv og til andre samt fra andre, og ikke mindst vores forestillinger og forventninger til livet.

Ligeledes kan en manglende bevidsthed og opmærksomhed på os selv og vore egne grænser, værdier og formåen bringe os i ubalance og blandt andet resultere i et lavere selvværd end vi er berettiget til.


Det er min mission at guide, støtte og inspirere dig i de forhold i livet som du ønsker at give større opmærksomhed og blive mere afklaret på.


Derudover tilbyder jeg vejledning i forebyggelse og håndtering af stress.


Hvorfor benytte mig som coach?

Coachende samtaler er udviklende og bringer dig selv i spil på en helt anden måde end de daglige samtaler med venner og familie, og derfor kan vi ved brug af coachende samtaler og vejledning bedre arbejde mere målrettet om at nå i mål med de ønsker du har.


Hos mig vil du blive mødt i et rum af accept og nærvær, og der er ingen forventninger til at du skal præstere - blot være til stede, så vil jeg guide dig frem til de resultater du ønsker. Jeg møder dig med ligeværdighed og med troen på at dine iboende ressourcer kan frigøres til gavn for såvel dig selv og dine omgivelser.


Om min Coaching

Når jeg coacher og vejleder følger jeg Søren Kierkegaards tanker fra længe før der var noget der hed coaching:


" Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål,

   må jeg først finde derhen, hvor dette menneske befinder sig og begynde der ".


Jeg arbejder helhedsorienteret med dig, således at vi ser på dit liv i en større sammenhæng udfra de områder du ønsker at give opmærksomhed.


Du får gennem coachingen mulighed for at finde ind til ressourcer som du har, men som ikke tjener dig i den grad de berettiger til.

Du får ligeledes gennem samtalerne øjnene op for hvad du får energi af og hvad der dræner dig for energi.

Resultatet vil være at ressourcer bliver frigjort og derved kan medvirke til at skabe en fornyet harmoni og glæde i dit liv.


Du vil opnå en større klarhed over hvad der ligger til grund for dine handlinger, tanker, reaktionsmønstre og følelser

- og derigennem nå ind til kernen af hvem du egentlig er og hvilke værdier og ressourcer du gemmer på.


Vi vil undervejs i samtalerne eventuelt benytte os af korte stunder med meditation og mindfulness såfremt vi i fællesskab vurderer at det vil gavne dig for at bringe dig helt til stede i nuet og skabe det flow som er så vigtigt i samtalerne.


Om min Stressvejledning

Når jeg arbejder med stressvejledning skelner jeg mellem stress-håndtering og stress-forebyggelse.


Stress er en kompleks størrelse og stress udvikler sig forskelligt for den enkelte og af forskellige årsager.

Der er dog nogle fælles træk som gælder de fleste, men det er vigtigt at tage alvorligt og finde frem til det som netop du har brug for.

Derfor er der ingen hurtige lad-os-fixe-det som i "Morgen TV talkshows".


Læs mere om hvad jeg tilbyder og hvordan jeg arbejder med dette på fanebladet 'Stressvejledning' på denne hjemmeside.


Hvorfor skelner jeg mellem 'harmoni' og 'balance'?

Hvis du sidder klar i koncertsalen til en symfonikoncert og er kommet i lidt god tid, så vil du opleve at orkestret begynder at spille i øst og vest for at varme op, og det er uden sammenhæng og mening for dig. Men lydteknikeren vil sandsynligvis kunne måle de forskellige sektioner af orkestret og sige at der er balance - fordi hver sektion måske spiller lige kraftigt. Det er dog først når dirigenten kommer på banen og slår an med taktstokken at du vil opleve at orkestret spiller musik der er i harmoni.


Tilsvarende vil du måske sige, at dit døgn er indrettet med fx. 8 timer til arbejde, 8 timer til fritid og familie, og 8 timers søvn - altså er der balance i 24-timers regnskabet. Men er der nødvendigvis dermed harmoni i dit liv? Eller mangler der noget som du først kommer til at opleve når du selv bliver dirigenten i dit eget liv?


Hvad mener jeg med 'at guide' ?

Jo, prøv at forestille dig at dit sind og dit levede liv er et landskab som hele tiden forandrer sig mens du er undervejs, og at du derfor ikke kan have et landkort du kan have tillid til. Undervejs møder du udfordringer og forhindringer som du ikke havde forudset, eller du bliver i tvivl om, hvorvidt retningen nu også er den rette for dig.

Det er lige præcis der coaching har sin berettigelse.

Ved at gøre brug af coachende samtaler vil jeg guide dig i den retning der er den rigtige for dig. Det er alene dig som ser og oplever det landskab du bevæger dig i, men jeg vil ved at anvende nærværets muligheder og velafprøvede coaching metoder få dig til at finde retningen i dit eget liv. 


Lidt om mig

Jeg er Certificeret ID Life Coach fra ID Academy ( http://idacademy.dk/ ).

Jeg er Certificeret Stressvejleder fra Stressakademiet ( http://www.stressakademiet.dk/ ).

Jeg er efteruddannet i Narrativ terapi.

Jeg holder løbende min viden og indsigt opdateret med nyeste forskning gennem faglitteratur, kurser og konferencer.

Jeg har desuden lang erfaring fra store organisationer under løbende forandring og udvikling.Jeg glæder mig til at høre fra dig på ebbe@ebbejensen.dk, så finder vi løsninger sammen.


Ebbe Jensen


Certificeret ID Life Coach fra ID Academy.

Stressvejleder fra Stressakademiet.

Efteruddannet indenfor Narrativ terapi.

Autoriseret udbyder af Personprofiler via

e-stimate.

Kontaktoplysninger

Blegkilde Alle 75

9000 Aalborg

(+45)  28 34 43 06

Åbningstider


Mandag - Fredag: 08:00 til 20:00

Lørdag: 10:00 til 16:00

Søndag: lukket


CVR nr.:© Copyright. All Rights Reserved.